3A

Klassenvorständin: Martina Orlandi-Arrigoni, OLMS